Osaühing Brodal Holding on kinnisvaraarendusega tegelev ettevõte, kes tegutseb aastast 1999. Tema portfooliosse kuulub nii elamuid, äri- kui tootmishooneid.

Ettevõtte väärtused võib võtta kokku kahe olulisema nimetaja alla – vastutus ümbritseva keskkonna kujundamise eest ja taotlus valmistada kõrge kvaliteediga toode.

Iga hoone kujundab oma eluea tõttu meie igapäevast keskkonda kindlasti enam kui pool sajandit. Niisugusena mõjutab ta mitte üksnes meie vaid ka meie laste maitset ja väärtushinnanguid. Eeltoodus näeb arendaja oma vastutust kõigi ühiskonnaliikmete ees. Seetõttu ongi OÜ Brodal Holding kasutanud arendatavate hoonete projekteerimisel alati vaid väljakujunenud maitsega tuntud ja hinnatud arhitekte. Samuti on alati pööratud tähelepanu hooneid ümbritsevale haljastusele, mis on kahtlemata oluline osa tervikust.

Samavõrd oluline kui ehitiste arhitektuuriline ilme on ka selle projekteerimis- ja ehituskvaliteet. Esimene neist eeldab ehitise läbimõtlemist selle funktsionaalsuse seisukohalt, teise ülesanne on aga säilitada omanikule võimalikult pikaks ajaks hea enesetunne endale kuuluva vara pikaajalise hea väljanägemise ja kindla funktsioneerimise üle ning, miks ka mitte, hoida kokku raha tulevaste võimalike remontide arvel. Kvaliteediga seotud kindlustunne on just see, mida arendaja soovib anda igale oma toote tarbijale.

Brodal
Brodal
Merivälja tee 38 6
Brodal
Merivälja tee 70
Brodal
Põhja puiestee 5
Brodal
Ranniku tee 2a
Brodal
Retke tee 17
Brodal
Sütiste tee 19a
Brodal
Terase 11
Brodal
Vesivärava 13

Võta meiega ühendust!