Tehniline info

Kinnistule on projekteeritud neli kortermaja, mille mahud ja arhitektuurne lahendus tulevad vastavalt detailplaneeringus sätestatud nõuetele.

Projektiga on nelja hoone peale kokku projekteeritud 48 korterit. Igal majal on 7-8 korteriga blokk millel on ühine trepikoda. Ülejäänud korteritel on oma sissepääs välisõhust, ning nendest ulatub igas majas 2-3 korterit läbi kahe korruse. Esimese korruse korteritele on ette nähtud omaette terrassid. Valdavalt on hoonel põrandani aknad.

Fassaadilahenduses on kombineeritud puitlaudist, tsementkiudplaati, lamelltellist ning heledat krohvi. Iseloomulikult ümbritsevale arhitektuurile on kasutatud lamekatust, varieeruvad ühe- ja kahekorruselised mahud.

Karkass

Vertikaalseteks kandekonstruktsioonideks on seinad, mis laotakse „Fibo“ väikeplokkidest paksusega 200mm (korterite vahelised seinad 250mm).

Horisontaalseteks kandekonstruktsioonideks on r/b õõnespaneelid ja talad, osaliselt ka metalltalad ning puitkarkass.

Kandeseinad

Projekteeritava hoone välimised kandeseinad laotakse valdavalt „Fibo“ väikeplokkidest paksusega 200mm. Sisemised kandeseinad laotakse „Fibo“ väikeplokkidest paksusega 250mm.

Vahelaed

Vahelaed on projekteeritud eelpingestatud õõnespaneelidest kõrgusega 220mm.

Fassaad

Kandvad välisseinad laotakse 200 mm kergplokkidest „Fibo“, selle peal paigaldatakse valdavalt EPS-polüstüreen 250mm ühes kihis. Seejärel vormistatakse armeeringkiht ning viimistluseks liimitakse lamelltellis

Puiduga viimistletud seintel paigaldatakse kandekonstruktsiooni peale PIR-soojustus 160mm. soojustus kinnitatakse vertikaalroovitise abil mis kinnitub alusmüüritisse poorbetoonikruvidega. viimistluskihiks paigaldatakse horisontaallaudis.

Tsementkiudplaadiga viimistletud fassaadis tagasi astuvatel osadel (sissepääsuuste vahelised lõigud) moodustab seina kandekonstruktsiooni termoprofiilist karkass, mis soojustatakse vahelt PIR-soojustusega. Seestpoolt kaetakse karkass kahekordse kipsplaadiga ning viimistletakse.

Krohviga viimistletud seintel paigaldatakase kandekonstruktsioonile EPS-polüstüreen 300mm ühes kihis. Seejärel vormistatakse armeeringkiht ning viimistluskrohv.

Katused

Hoone lamekatuse kandekonstruktsiooniks on õõnespaneel millel paigaldatakse kallete andmiseks kaldne EPS Silver polüstüreen minimaalse paksusega 30mm, seejärel 250mm EPS-Silver soojustusplaate minimaalselt kahes kihis nii, et ei tekki läbivaid vuuke. Selle peale paigaldatakse tuulutussoontega jäik mineraalvillplaat 30mm. Katusekatteks paigaldatase kahekordne modifitseeritud bituumenrullmaterjal.

Vaheseinad

Siseseinad on valdavalt metallkarkassil (66 mm), vahelt soojustatud villaga kipskartongplaadistatud seinad, viimistletud vastvalt ruumi vajadusele. Leiliruumi seintele tehakse lisasoojustus. Seinale kinnitatakse 20mm mineraalvillplaadid foolium-aurutõkkega ja sellele puitlatid 22 mm tuulutusvahe jätmiseks. Puitlattidele kinnitatkse laudvooder 15 mm.

Võta meiega ühendust!